Învăţământ

Istoria Școlii pe Valea Tazlăului Sărat din 1862 până azi Cea dintâi școală înființată în județul Bacău a fost Școala primară nr. 1 din Bacău (1839). În anii 1890-1900 din totalul de 172.496 locuitori ai județului Bacău, știau carte, la orașe, 3989 bărbați, 2040 femei=total 6029; la sate, 7846 bărbați, 2915 femei = total 10.761. [...]

Obiecte religioase şi carte bisericească

Istoria cultului ortodox pe Valea Tazlăului Sărat În vitrinele microsecției sunt expuse cărți de cult, obiecte religioase din Prăjești, o fotografie originală cu clericii din județul Bacău la 1889, precum și Antimisul original de la Biserica din Valea Arinilor (1884). Acolo unde lipsesc documentele sau sunt puține ori târzii, onomastica este o „arhivă” deosebit de [...]

Etnografie

Bucătăria răzeșilor găzari Viața răzeșilor găzari se concentra în mod obișnuit în încăperea principală a locuinței, elementul central fiind cuptorul cu vatră și horn. Aici se nășteau și poveștile în ceasurile de tihnă, mai cu seamă iarna, dar se pregătea și hrana cea de toate zilele. Măsuța rotundă cu trei picioare, scăunelele, străchinile cu lingurile [...]

Documente şi acte administrative

Expoziția documentară cuprinde mărturii (valori culturale și de patrimoniu oferite de generoși donatori), în esență o istorie a vieții răzeșilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat din cele mai îndepărtate timpuri până azi. (acte de proprietate, fotografii, hărți, obiecte de podoabă, monede romane, râșniță dacică descoperite în Prăjești-Măgirești ș.a.)

Secţiune în aer liber

În Pavilionul exterior sunt expuse obiecte originale folosite de răzeșii găzari în prelucrarea lemnului, fierului, în gospodărie, la pădure, la lucrul pământului, „pe drum”, comercializând gaz, păcură, unsoare, lemn, sare etc. Spre exemplu: sania și alte obiecte de fierărie ale meșterului Alexandru Parascan, trăsură veche de la fam. Gherasimescu din Stănești, blidar, piuă, coveți, leasă, leagăn [...]

Arheologie şi numismatică

În microdepresiunea Tazlăului Sărat se află una dintre cele mai importante stațiuni preistorice din România, cu bogate vestigii eneolitice aparținând Complexului Cultural      Precucuteni-Cucuteni, o strălucită civilizație a Europei vechi în mileniile V-IV în Hr.,                       comunitățile umane ale acesteia s-au așezat succesiv pe „Dealul Ghindaru”, fiind atrase tocmai de resursele naturale deosebite din zonă (apă, sare, [...]