În Pavilionul exterior sunt expuse obiecte originale folosite de răzeșii găzari în prelucrarea lemnului, fierului, în gospodărie, la pădure, la lucrul pământului, „pe drum”, comercializând gaz, păcură, unsoare, lemn, sare etc. Spre exemplu: sania și alte obiecte de fierărie ale meșterului Alexandru Parascan, trăsură veche de la fam. Gherasimescu din Stănești, blidar, piuă, coveți, leasă, leagăn și alte obiecte folosite de femeile răzeșilor găzari din comunele Poduri și Măgirești, căruța răzeșului găzar Constantin Jigău, cu care comercializa păcură în Moldova de Sus (Bucovina- donație).