Muzeul include donaţii de obiecte originale: minisecţiunea de arheologie şi numismatică (cu urme ale culturii Cucuteni şi monede din tezaure descoperite în zonă), minisecţiunea de documente şi acte administrative legate de activitatea de cărăuşie a găzarilor, o minisecţiune de etnografie, în care se regăsesc obiecte din gospodăria tradiţională (bucătăria răzeşilor găzari), dar şi legate de ocupaţiile casnice ale femeilor (camera meşteşugurilor), o minisecţiune de obiecte religioase şi carte bisericească, precum şi o colecţie de icoane pe lemn, minisecţiunea de învăţământ (manuale şcolare de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul veacului trecut donate în special de familia Bibiri din Cernu). Colecţia muzeului este completată de o secţiune în aer liber, cu obiecte ce reflectă ocupaţiile răzeşului găzar (dulgherit, fierărie, munci agricole, cărăuşie) şi chiar o căruţă cu coviltir cu care găzarii obişnuiau să umble în călătoriile lor prin Moldova, pentru a-şi vinde păcura. Lângă această secţiune a fost reconstituită o instalaţie tradiţională de extras păcură, o hecnă, cum i se spune în zonă. În muzeu se găsesc documente şi obiecte rare: planul desfacerii moşiilor Măgireşti şi Prăjeşti întocmit de gheometrul (cel care se ocupa de cadastru) satului, în 1856, folosind ca unitate de măsură „palma domnească”; un antimis de la 1844, de la biserica din Valea Arini, un splendid chivot miniatural pentru împărtăşit soldaţii pe front.